Strenge meldingsregels voor Nederlandse bankiers

(tijd) - De Nederlandse banken gaan hun personeelsleden en hun direkte familie binden met uiterst strenge meldingsregels als ze aan beleggingen doen. Doel is het voorkomen van misbruik van voorwetenschap, iets waar nogal wat bankiers in Nederland zich aan bezondigd zouden hebben. De aangekondigde maatregelen slaan op een goed half miljoen Nederlanders. Tijdens een vergadering van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bereikten de bankiers een overeenkomst om een strenge meldingsplicht uit te werken. De Nederlandsche Bank (DNB), als toezichthouder, gaat de maatregel algemeen bindend maken voor de hele sektor. De voorschriften gaan wel erg ver. De nieuwe regels worden van kracht binnen een zestal maanden.