Advertentie
Advertentie

Strengere controles om 'lekken' politie-informatie te voorkomen

(tijd) - Het is zeer belangrijk dat er veiligheidsonderzoeken komen naar alle personen die toegang hebben tot geheime politie-informatie. Dat stelt het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, in een rapport dat er kwam, nadat eind 1997 werd vastgesteld dat Koenraad Veeckman, een ambtenaar van de Algemene Politiesteundienst, ultrageheime politiedocumentatie aan het drugsmilieu had verkocht. Het rapport van het Comité I werd begin juli afgeleverd bij de ministers van Landsverdediging, Justitie en Binnenlandse Zaken. 'Dit is een zeer belangrijk dossier', aldus minister van Justitie Tony van Parys. 'Dit dossier is het bewijs van de absolute noodzaak van de screening, controle en toezicht op mensen die met zo'n informatie belast zijn. Ik denk dat daar lessen moeten uit getrokken worden. Zo is de tekst over het informatiebeheer in het Octopusoverleg geïnspireerd door de ervaring die we onder meer in het dossier-Veeckman opdeden.'