Strengere EG-normen radioaktieve straling

(tijd) - De Europese kommissie heeft belangrijke veranderingen voorgesteld aan de bestaande regels voor bescherming tegen radio-aktieve straling. De maximale dosissen voor werknemers en bevolking werden fors naar beneden gehaald. De nieuwe regels lopen in de pas met de aanbevelingen van andere internationale organizaties die eveneens met een herziening van de basisnormen bezig zijn. Het kommissievoorstel bevat tevens een verbod op onverantwoord gebruik van radio-aktiviteit en ruimere beschermingsmaatregelen tegen ongevallen waarbij radio-aktieve straling vrijkomt.