Advertentie
Advertentie

Strengere milieunormen voor Rhône-Poulenc Gent

BRUSSEL (belga) - Het chemisch bedrijf Rhône-Poulenc uit de Gentse Kanaalzone heeft van milieuminister De Batselier strengere normen opgelegd gekregen voor de verbranding van chemisch afval in zijn installatie voor zwavelzuurrekuperatie. Agalev tekende beroep aan tegen een eerder door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen uitgereikte vergunning en kreeg gelijk van de minister, aldus een mededeling. Volgens de Groenen wou Rhône-Poulenc 90.000 ton giftig en gevaarlijk afval - chloorhoudende produkten en zware metalen - per jaar in de installatie verwerken. Bovendien bevatte het milieu-effektenrapport volgens Agalev onvoldoende gegevens over de emissies en over de invloed op mens en milieu. De Batselier stelt dat de installatie enkel dient om te rekupereren en niet om afval te vernietigen. Chloorhoudende produkten en zware metalen worden verboden en er mag uitsluitend gerekupereerd worden uit afval dat minstens 10 procent zwavel bevat.