Strijd om controle over grondstoffen veroorzaakt gros van burgeroorlogen

(tijd) - De controle over grondstoffen ligt vaker aan de oorsprong van een burgeroorlog dan politieke of etnische meningsverschille. Een rapport van de Wereldbank becijferde dat vooral economische factoren het risico bepalen op het uitbreken van een conflict. Rebellie is een grootschalige plundering van economische activiteit, stelt de studie.