Strijd om olie Kaspische Zee in beslissende fase

De politieke en economische strijd om de pijpleidingroute, waarlangs de eerste olie uit een gigantisch westers offshore-olieproject in Azerbeidzjan naar de westerse markt moet zien te komen, is aan de eindfase toe. Werd er voorheen getrokken en geduwd rondom wel tientallen verschillende transportroutes, inmiddels is de keuze teruggebracht tot twee alternatieven. Rond de tafel zitten Azerbeidzjan zelf, de buurrepubliek Georgië, Rusland en Turkije.De contouren van een compromis zijn evenwel al vraag zichtbaar. Het westerse olieconsortium van British Petroleum en de Noorse Statoil, dat ruwweg 8 miljard dollar investeert in nieuwe olievelden in het gedeelte van de Kaspische Zee dat onder Azerbeidzjan valt, voorziet op wat langere termijn een zo grote golf olie uit het gebied dat niet één, maar beide pijpleidingroutes noodzakelijk zullen zijn. Wat niet wegneemt dat het Azerbaijn International Operating Committee (AIOC) van de betrokken elf westerse olieconcerns plus de oliemaatschappij van Azerbeidzjan Socar niet ontkomt aan een pijnlijke keuze uit één van de twee routes zolang de Kaspische olie nog niet volop stroomt. Die keuze staat vooralsnog voor 9 oktober op de agenda.