Strijd tegen zwerfvuil op wegen opgevoerd

(tijd) - De Vlaamse regering besliste om 100 ambtenaren in te schakelen in de strijd tegen het zwerfvuil op de wegen. De ambtenaren worden belast met het opsporen en vaststellen van inbreuken op de betreffende verbodsbepalingen uit het afvalstoffendekreet.