Strijdende partijen bereiken akkoord over opdeling Bosnië

GENEVE (reuter) - De ministers van Buitenlandse Zaken van Bosnië, Kroatië en Klein-Joegoslavië (Servië en Montenegro) hebben vrijdagnamiddag in Genève een basisakkoord bereikt over de opdeling van Bosnië. Bosnië-Herzegowina blijft binnen zijn huidige grenzen bestaan, maar wordt tegelijkertijd in twee gedeeld. Moslims en Kroaten krijgen 51 procent van het grondgebied, de Bosnische Serviërs 49 procent.In het basisakkoord staat dat 'Bosnië zijn wettig bestaan zal voortzetten binnen de bestaande grenzen en internationale erkenning. Bosnië zal wel bestaan uit twee entiteiten: de Federatie van Bosnië en Herzegowina en de Republiek Srpska.' Srpska is de nieuwe naam van het grondgebied van de Serviërs in Bosnië. De Bosnische Serviërs krijgen 49 procent (momenteel controleren zij 70 procent), terwijl de Kroaten en moslims 51 procent krijgen. 'Deze verhouding kan evenwel met wederzijdse instemming worden aangepast', aldus het basisakkoord.