Advertentie
Advertentie

Strikt beleid inzake het begrotingstekort blijft nodig

De ekonomische situatie van ons land maakt het mogelijk een sterke muntpolitiek te voeren. Om dit ook de komende jaren verder te zetten is er wel een strikt beleid inzake het konkurrentievermogen en het begrotingstekort noodzakelijk. De relatieve rentedaling in vergelijking met West-Duitsland, die naar het oordeel van het IMF uit een dergelijke muntbeleid zal voortvloeien, zal op haar beurt de konjunktuur en de rijksfinanciën ten goede komen. Met die opmerkingen antwoordt het kabinet van premier Martens in een repliek op het IMF-rapport over België.