Advertentie
Advertentie

Stringente eindtermen botsen met vrijheid van onderwijs

BRUSSEL (tijd) - De ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het kleuter- en lager onderwijs laten onvoldoende ruimte voor scholen met een eigen pedagogisch project en zijn daarom strijdig met de vrijheid van onderwijs. Dat heeft het Arbitragehof woensdag in een belangwekkend arrest gezegd. Het Arbitragehof gaf gevolg aan een klacht van de Steiner-scholen en vernietigde het decreet dat de eindtermen voor het basisonderwijs bekrachtigt.Het Vlaams Parlement keurde het decreet begin vorig jaar goed. De ontwikkelingsdoelen en eindtermen zeggen wat een kind aan het eind van het kleuter- respectievelijk lager onderwijs minimaal moet kennen en kunnen. Als een school door de overheid wil gesubsidieerd worden, moet ze de ontwikkelingsdoelen en eindtermen naleven.