Stroomlijning van groep moet Fortis jaarlijkse winstgroei van 5 tot 10% opleveren

(tijd) - De bank- en verzekeringsgroep Fortis streeft naar een jaarlijkse winstgroei per aandeel van vijf tot tien procent bij een rendement op het eigen vermogen van 12 procent. Vorig jaar werd een pas op de plaats gemaakt na de investeringen van de voorgaande drie jaar, maar nieuwe overnemingen zullen zeker weer tot de strategie gaan behoren. Dat verklaarde medevoorzitter Bartels van de raad van bestuur van Fortis gisteren tijdens het Nederlandse nieuwjaarsdiner van Fortis.Voortgaand op de resultaten na negen maanden rekent Fortis voor het hele boekjaar 1994 op een winststijging van 15 procent. De groei van de winst per aandeel over 1994 van Fortis Amev en Fortis AG zal echter sterk verschillen. Dat komt omdat de beide moedermaatschappijen van de Fortis-groep de overneming van de ASLK anders hebben verwerkt in hun rekeningen. Fortis Amev verwerkte deze akkwisitie vorig jaar in de eigen rekeningen waardoor de winst per aandeel met slechts zeven procent is toegenomen ten opzichte van 1993. Fortis AG van zijn kant nam de overneming van de ASLK reeds op in de resultaten over het boekjaar 1993. Dat had tot gevolg dat de winst per aandeel in 1993 amper of niet steeg, maar in 1994 daarentegen met liefst 15 procent des te sterker de hoogte inschoot. Fortis AG verhoogde in december 1993 zijn maatschappelijk kapitaal. Aangezien de nieuwe aandelen in de winst mochten delen vanaf 1 januari 1993, werd de hogere winst over meer aandelen verdeeld. Dat maakte dat de winst per aandeel amper toenam.