Advertentie

Stroomlijning van groep moet Fortis jaarlijkse winstgroei van 5 tot 10% opleveren

(tijd) - De bank- en verzekeringsgroep Fortis streeft naar een jaarlijkse winstgroei per aandeel van vijf tot tien procent bij een rendement op het eigen vermogen van 12 procent. Vorig jaar werd een pas op de plaats gemaakt na de investeringen van de voorgaande drie jaar, maar nieuwe overnemingen zullen zeker weer tot de strategie gaan behoren. Dat verklaarde medevoorzitter Bartels van de raad van bestuur van Fortis gisteren tijdens het Nederlandse nieuwjaarsdiner van Fortis.Voortgaand op de resultaten na negen maanden rekent Fortis voor het hele boekjaar 1994 op een winststijging van 15 procent. De groei van de winst per aandeel over 1994 van Fortis Amev en Fortis AG zal echter sterk verschillen. Dat komt omdat de beide moedermaatschappijen van de Fortis-groep de overneming van de ASLK anders hebben verwerkt in hun rekeningen. Fortis Amev verwerkte deze akkwisitie vorig jaar in de eigen rekeningen waardoor de winst per aandeel met slechts zeven procent is toegenomen ten opzichte van 1993. Fortis AG van zijn kant nam de overneming van de ASLK reeds op in de resultaten over het boekjaar 1993. Dat had tot gevolg dat de winst per aandeel in 1993 amper of niet steeg, maar in 1994 daarentegen met liefst 15 procent des te sterker de hoogte inschoot. Fortis AG verhoogde in december 1993 zijn maatschappelijk kapitaal. Aangezien de nieuwe aandelen in de winst mochten delen vanaf 1 januari 1993, werd de hogere winst over meer aandelen verdeeld. Dat maakte dat de winst per aandeel amper toenam.

Om de komende jaren een groei van de winst per aandeel van vijf tot tien procent te realizeren, is een verdere stroomlijning van de Fortis-groep nodig, beklemtoonde Bartelds. Een betere benutting van de synergiemogelijkheden noemde hij onontbeerlijk. Fortis streeft naar een autonome inkomstengroei van minstens vijf procent per jaar bij gelijkblijvende kosten. In het afgelopen jaar wisten de Benelux-bedrijven van Fortis (AG 1824, ASLK, VSB, Amev Nederland) hun autonome kosten op gelijk niveau te houden bij een autonome groei van de omzet van ongeveer tien procent. Deze ontwikkeling moet volgens Bartelds enkele jaren kunnen worden volgehouden. In de voorbije drie jaar investeerde Fortis 45 miljard fr. in nieuwe bedrijven en overnemingen, maar de solvabiliteit bleef aanzienlijk hoger dan de voorgeschreven norm. Enkele jaren goed winst maken, kan niettemin geen kwaad, meende Bartelds. Wil Fortis tot de grote financiële groepen blijven behoren, dan zal nieuwe groei nodig zijn. Nieuwe overnemingen zullen eerlang zeker weer tot de strategie gaan behoren.

De stroomlijning van de Fortis-groep op haar belangrijke thuismarkt de Benelux, vordert inmiddels. Vorig jaar werden de afdelingen industriële en commerciële verzekeringen gereorganizeerd binnen de strategische bedrijfseenheid Fortis Industrial. Eind vorig jaar werd de verkoop van maritieme transportverzekeringen en diensten samengebracht in de operationele afdeling AG Marine Insurance waartoe nu ook de agentuur Simons & Co in Antwerpen behoort. Op het vlak van maritieme transportverzekeringen beheerst Fortis Industrial ruim een derde van de Vlaams-Nederlandse maritieme verzekeringsmarkt die gevormd wordt door de driehoek Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam.

Exit CB 1821

Sinds 1 januari 1995 is ook de integratie van de maatschappij CB 1821 in AG 1824 een feit. De voormalige dochtermaatschappij van ASLK Verzekeringen werd na de overneming van ASLK door Fortis samengevoegd met AG 1824. Beide maatschappijen werken uitsluitend samen met onafhankelijke tussenpersonen en een integratie lag bijgevolg voor de hand. ASLK Verzekeringen verkoopt haar verzekeringsprodukten enkel langs de kantoren van de ASLK Bank die onbetwist marktleider is inzake verzekeringsbankieren. Het personeel van CB 1821 kreeg per 1 januari 1995 een nieuw arbeidskontrakt 'AG 1824' met behoud van het verworven statuut.

Op 150 personeelsleden na die nog werkzaam zijn op de Brusselse hoofdzetel van CB 1821 in de Wetstraat, zijn alle medewerkers van CB 1821 verhuisd naar de hoofdzetel in Brussel of de regionale zetels van AG 1824. Op 1 oktober 1994 werd de portefeuille levensverzekeringen van CB 1821 al geïntegreerd bij AG 1824, op 1 januari 1995 volgden de portefeuilles arbeidsongevallen, speciale risico's en burgerlijke aansprakelijkheid. Op 11 maart 1995 komen ook de portefeuilles auto- en brandverzekeringen aan de beurt. Sinds vorig jaar de beslissing viel om CB 1821 op te nemen in AG 1824 werden trouwens geen nieuwe polissen meer verkocht van CB 1821. De maatschappij geeft haar verzekeringsstatuut op bij de Kontroledienst voor de Verzekeringen (CDV) en zal blijven voortbestaan als vastgoed- en beheersmaatschappij.

Tegelijk wordt ook de herstrukturering van ASLK Bank en ASLK Verzekeringen onverminderd zet. Het resultaat van ASLK zal in 1994 een rendement op eigen vermogen van negen procent opleveren. Het streefcijfer, dat meteen ook het streefcijfer is voor de hele Fortis Groep bedraagt echter 12 procent. Of Fortis de vooropgestelde winstgroei- en rendementsdoelen haalt, zal dus in hoge mate afhangen van het welslagen van de reorganizatie van de ASLK. KB

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud