Advertentie
Advertentie

Structurele hervormingen verstevigen volgens OESO economische groei Spanje

(tijd) - De Spaanse economie presteerde in 1997 uitstekend. Niet alleen voldeed Spanje aan de belangrijkste Maastrichtnorm, maar het land kent ook een sterke groei en een gestage toename van de werkgelegenheid. Volgens een OESO-rapport dat maandag werd gepubliceerd, zal de Spaanse economie op hetzelfde elan blijven doorgaan indien er werk wordt gemaakt van structurele hervormingen. Door een sanering van het overheidsbeleid door te voeren, slaagde de Spaanse regering er het afgelopen jaar in het land op het lijstje van eurolanden te plaatsen. De begrotingspolitiek concentreerde zich voornamelijk op een vermindering van de uitgaven en 'de begrotingsstrategie vermeed elke significante maatregel om de inkomsten te verhogen', aldus de OESO. De rest van het begrotingsresultaat schrijft de OESO toe aan gunstige conjuncturele factoren en de lage rentestand.