Strukturele hervorming sociale zekerheid kan starten

(tijd) - Niet alleen in de begroting moeten de komende maanden strukturele ingrepen gebeuren. Ook in de sociale zekerheid staat dergelijke operatie op het programma. De regering omschrijft haar beslissingen van dit weekend als "maatregelen met een principieel begrotingsoogmerk'. "Vanaf nu moet een overleg van start gaan met alle betrokken partijen over strukturele hervormingsvoorstellen', wordt eraan toegevoegd.