Advertentie
Advertentie

Struktuurplan Vlaanderen koncentreert wonen en werken opnieuw in de steden

BRUSSEL (tijd) - De versnippering van de open ruimte een halt toeroepen door wonen en werken opnieuw te koncentreren in stedelijke gebieden. Dat is een van de hoofddoelstellingen van het Struktuurplan Vlaanderen dat Vlaams minister van ruimtelijke ordening Theo Kelchtermans gisteren voorstelde aan de pers. Kelchtermans legt zijn plan vandaag ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. Hij zal het in ieder geval vanaf vandaag gebruiken als richtlijn voor nieuwe gewestplanwijzigingen.Ruim twee jaar nadat Kelchtermans zijn ambitieus projekt lanceerde, is hij klaar met een voorstel van 'gewenste ruimtelijke struktuur in Vlaanderen'. Het struktuurplan moet het kader vormen voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen gedurende de komende tien jaar. Het vormt de basis voor nieuwe bestemmingsplannen ter vervanging van de huidige gewestplannen. Voor het eerst in de geschiedenis van de ruimtelijke (wan)ordening in Vlaanderen beschikt de overheid over een alomvattend kader voor nieuwe ruimtelijke ingrepen.