Struktuurplan Vlaanderen moet gewestplannen vervangen

(tijd) - Het struktuurplan Vlaanderen, dat wordt gedetailleerd in streekplannen en gemeentelijke plannen, moet op termijn de gewestplannen vervangen. Dit schrijft de SERV in zijn advies aan minister Kelchtermans over diens beleidsbrief "Vlaanderen in beweging', waarin de ruimtelijke ordening behandeld wordt.