Studenten beeldende kunst in het spoor van de "meesters'

Ook Antwerpen heeft een Sint-Lucas-hogeschool. Deze school voor beeldende kunsten is beter bekend in het buitenland dan in eigen stad, maar dat zal niet lang meer zo blijven. De school staat te trappelen om uit haar muren te breken. Marc De Belder, algemeen direkteur, en Rob Bruyninckx, artistiek koördinator, zijn er beiden van overtuigd dat de kwaliteiten en de kapaciteiten in huis zijn en werken entoesiast aan een nieuw gelaat voor Sint-Lucas.