Studie maakt brandhout van uitgavennorm voor geneesmiddelen

BRUSSEL (tijd) - Alleen al de veroudering van de bevolking zal de reële uitgaven voor geneesmiddelen de komende tien jaar doen stijgen met jaarlijks 0,75 procent. Houdt men er rekening mee dat de groei van het geneesmiddelenverbruik bij ouderen veel sneller gebeurt, dan zou de uitgavenstijging 1,91 procent per jaar kunnen bedragen. Dat is niet zó veel, de wetenschappelijke en technologische vooruitgang veroorzaken een veel grotere kostenstijging. Maar het demografisch effect betekent wel dat de uitgavennorm van de ziekteverzekering niet meer houdbaar is.Dat concludeert het Belgisch Instituut voor Gezondheidseconomie (BIGE) op basis van een wetenschappelijke studie. De onderzoeksinstelling wordt integraal gefinancierd door de geneesmiddelenindustrie (de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie), maar werkt volledig onafhankelijk. Ze onderzocht aan de hand van verschillende databanken in welke mate de demografische evolutie een invloed heeft op de Riziv-uitgaven voor geneesmiddelen. De studie heeft alleen betrekking op specialiteiten (met de apothekersbereidingen werd geen rekening gehouden) en op de ambulante sector. Het medicijnenverbruik in ziekenhuizen, rusthuizen, RVT's, ... telt dus niet mee.