Advertentie
Advertentie

Studie over allochtone criminaliteit stelt teleur

(tijd) - De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), is teleurgesteld over het wetenschappelijke rapport over allochtonen en criminaliteit. Volgens de minister valt het rapport tegen omdat er in België te weinig cijfergegevens over het thema voorhanden zijn. Dat zei Verwilghen in de kamercommissie voor Justitie.