Studie overwelving station Leuven

(belga) - De stad Leuven en de NMBS laten samen een stedebouwkundige studie uitvoeren inzake de overwelving van het station. Dit miljardenprojekt is een kompensatie voor de komst van de TGV. Volgens ir. Persoons van de NMBS zal er een plateau van 18 ha gecreëerd worden met zowel plaats voor woningen, burelen, commerciële centra en parkings. De gevel van het Leuvense station zou in het gehele complex geïntegreerd worden.