Studiecommissie joodse goederen kan aan de slag

BRUSSEL (tijd) - De commissie die moet uitzoeken wat er met de bezittingen van de joodse gemeenschap in België tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, heeft na twee jaar eindelijk voldoende mensen en middelen gevonden. De commissie kan nu volop aan de slag en de taak die de regering haar in 1997 toebedeelde naar behoren uitvoeren.De Studiecommissie joodse goederen nam onlangs haar intrek in de kantoren van het ministerie van Financiën aan de Bischoffsheimlaan in Brussel. 'Eindelijk hebben we ook de middelen en de mankracht om de taak die ons door de regering is toegewezen, uit te voeren', zegt commissievoorzitter Lucien Buysse, tevens ere-grootmaarschalk van het Hof. 'Want dat is wat de commissie de voorbije twee jaar parten heeft gespeeld. Nu kunnen we een beroep doen op werkingsfondsen en investeringskredieten van het kabinet van de premier. Daar ressorteert de commissie onder. En we hebben een volledige ploeg vorsers ter beschikking.' Vijf historici o.l.v. Rudi van Doorslaer werken voltijds voor de commissie. Zij worden bijgestaan door drie administratieve medewerkers.