Studiecyclus transfer pricing

Het Tax Research Institute (RUG) organiseert een grondige studiecyclus transfer pricing. De steeds belangrijkere rol van multinationale ondernemingen in de wereldhandel gaf aanleiding tot complexe fiscale problemen voor alle partijen. De multinationale onderneming wordt geconfronteerd met de fiscale wetgeving van verschillende landen en ondergaat een verhoogd risico op internationale dubbele belasting. De Belgische belastingadministratie en de belastingadministraties van onze handelspartners achten transferprijzen een belangrijk instrument om indirecte winstverschuivingen te realiseren en de belastingdruk te minimaliseren. Deze studiecyclus bekijkt het kluwen van de internationale en nationale richtlijnen inzake verrekenprijzen tussen verbonden ondernemingen. Hierbij wordt het opzetten van een coherent transferprijsbeleid stap voor stap toegelicht, zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt.Waar: Het Pand in GentWanneer: de vierde module: Operationele en procedurele aspecten vindt plaats op 24 aprilPrijs: 25.000 frank of 619,73 euroInlichtingen: Cindy Ponnet, tel. 09/264.78.65 of 09/264.99.89, fax 09/264.42.84 of 09/264.99.97, e-mail: cindy.ponnet@rug.ac.be, http://fetew.rug.ac.be/fiseco FunctioneringsgesprekkenHet benutten van de talenten van uw medewerkers en het creëren van betrokkenheid is van groot belang voor het behalen van de gewenste doelstellingen en prestaties. Het functioneringsgesprek speelt hierbij een cruciale rol. Dit waardevolle HR-instrument besteedt de nodige aandacht en tijd aan de communicatie en de kwaliteit van het overleg tussen leidinggevende en medewerker. Op deze wijze ontstaat een open en dynamische bedrijfscultuur, waarin het professioneel en doelmatig geven én ontvangen van feedback positieve resultaten oplevert.Deze training functioneringsgesprekken omvat een aantal inzichten omtrent de betekenis en structurering van een functioneringsgesprek. Bovendien wordt voldoende tijd en aandacht besteed aan het inoefenen van essentiële vaardigheden en communicatietechnieken.Waar: Kasteel Den Brandt, AntwerpenWanneer: 26 april telkens van 9 tot 16.30 uurPrijs: 21.461 frank of 532 euro (+BTW).Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenMindmapping en Radiant ThinkingOm uw doeltreffendheid te verhogen moet u uw eigen gedachtestroom perfect kunnen kanaliseren en overbrengen. Mindmapping is een creatieve notitiemethode die u in staat stelt op een bondige en schematische manier een gestructureerde schriftelijke communicatie op te zetten. Op die manier stimuleert ze door een sneller inzicht probleemoplossing, creativiteit en leervermogen.Het netwerk van sleutelwoorden waaruit zon mindmap bestaat, verschaft u verfrissende inzichten, ongeacht de omstandigheden waarin u de techniek aanwendt: als voorbereiding voor een uiteenzetting, als notities van een vergadering of opleiding, als structuurschets van een probleem... Dankzij het achterliggende Radiant Thinking springt wat u in een lineaire notitiemethode (en denkmethode) over het hoofd zou zien, er nu uit.Waar: Ter Elst, Terelstraat 310, 2650 EdegemWanneer: 2 en 16 mei Prijs: 30.255 frank of 750 euro voor niet-leden en 28.238 frank of 700 euro voor leden CKZ West-Vlaanderen (excl. 21% BTW)Inlichtingen: Karin Bastiaannet, tel. 056/23.20.60 of e-mail: kb@ckz.be Een businessplan opstellen vanuit de praktijkDit seminarie bestaat uit twee modules. In het eerste deel van het programma benaderen we het opmaken van een businessplan zeer praktisch. Vooral het financiële aspect krijgt veel aandacht. Na deze introductie volgt een seminarie van twee namiddagen waarin we ingaan op de strategische implementatie van het businessplan.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: module 1: 2, 9 en 16 mei; module 2: 6 en 13 juni Prijs: Module 1 en 2: 40.000 frank of 992 euro. Module 1: 27.300 frank of 677 euro. Module 2: 18.200 frank of 451 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.04.66 of e-mail: academie@tijd.beOne-to-onemarketingDankzij de nieuwe informatica- en communicatietechnologie is one-to-onemarketing niet langer een modewoord, maar wordt de implementatie van dit concept voor meer en meer bedrijven harde realiteit. Dit programma, verzorgd door praktijkdocenten, leert u de basisprincipes en zorgt ervoor dat u one-to-onemarketing dankzij verschillende cases ook succesvol in uw bedrijf kunt implementeren.Waar: IPO - Ufsia Management School, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 AntwerpenWanneer: 2, 9 en 16 mei Prijs: 40.743 frank of 1.010 euro Inlichtingen: IPO - Ufsia Management School, tel. 03/220.49.89, fax 03/220.47.34, e-mail: info@ipo.beStress- en tijdmanagementHoe kan u zich wapenen tegen negatieve stress? En hoe kan u daarbij uw tijd efficiënter beheren? De leidinggevende moet het evenwicht zoeken tussen het streven naar productiviteit en het in stand houden van de gezondheid, de levenskwaliteit en de effectiviteit van zichzelf en zijn medewerker. Stress- en tijdmanagement wordt dan ook een must om de steeds hogere werkdruk te beheersen en om de efficiëntie en motivatie van uw medewerkers blijvend te garanderen.Tijdens deze training leren we u beter om te gaan met stress, en onderzoeken we de invloed van de werkrelaties op zowel stress als tijdbeheersing. We bieden u de mogelijkheid op een andere manier om te gaan met de werkdruk, en reiken u handvaten aan om uw persoonlijke productiviteit te verhogen. U krijgt inzicht in doelstellingen, planning en prioriteiten, en we bekijken op welke manier u kan organiseren en delegeren.Waar: Kasteel Den Brandt, AntwerpenWanneer: 3 en 10 mei, van 9 tot 16.30 uurPrijs: 30.255 frank of 750 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B in 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenFinancieel trefpuntDe GOM Vlaams Brabant organiseert een informatieve contactnamiddag met workshops, waarbij alle financiële actoren op één plaats en één tijdstip worden bijeengebracht ten behoeve van ondernemers die op zoek zijn naar een vorm van financiering. De bezoeker krijgt een volledig overzicht van alle spelers op de financieringsmarkt: banken, business-angelnetwerken en venture capitalists.Waar: Brabanthal in LeuvenWanneer: 3 mei van 13.30 tot 17.30 uur Prijs: 1.500 frank of 37,18 euroInlichtingen: GOM Vlaams-Brabant, Rudy van Mellaert, tel. 02/257.03.74,fax 02/252.45.94, e-mail: rvm@gomvlaamsbrabant.beGeheugentrainingHet niet kunnen onthouden van namen, het onvermogen snel feiten en cijfers te reproduceren, het niet onmiddellijk voor de geest kunnen halen van het verband tussen een gezicht, een functie, een naam en de eraan verbonden relevante gegevens... Voor heel wat managers, ondernemers of kaderleden zijn dit dagelijks terugkerende ongemakken. Onderzoek wijst nochtans uit dat ons geheugen nagenoeg perfect werkt en dat vergeetachtigheid niet aan een defect geheugen te wijten is. Veeleer is de oorzaak te zoeken bij een gebrekkig begrip voor de wijze waarop ons geheugen werkt.Deze studienamiddag reikt manieren aan waarmee wij ons geheugen kunnen verbeteren en is in de eerste plaats resultaatgericht. Een theoretisch kader wordt ingekleurd met voorbeelden, ervaringen en praktijkcases, zodat de deelnemers een duidelijk inzicht verwerven in het wat en het hoe van een ijzersterk geheugen.Waar: Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 AntwerpenWanneer: 3 mei van 14 tot 17 uurPrijs: 125 euro of 5.042 frank voor leden en 165 euro of 6.656 frank voor niet-leden(excl. 21% BTW)Inlichtingen: KKNA, Marianne de Geyter,tel. 03/232.22.19, e-mail: sem@kkna.be, www.kkna.be.Startbanen: up-datesessiesWij geven u, naast een algemeen overzicht, de laatste informatie over de wet voor de startbanen. Tijdens deze up-datesessie hoort u wat de belangrijkste wijzigingen zijn aan de startbaanwetgeving. We schenken bijzondere aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen van deze vernieuwde wetgeving.Waar: Holiday Inn, UZ, Akkerhage 2 in Gent, en Ter Elst, Ter Elststraat 310 in EdegemWanneer: 3 mei (Gent) en 17 mei (Edegem) van 13.30 uur tot 16.30 uur.Prijs: 10.488 frank of 260 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenInitiatieopleiding sociaal rechtTijdens twee dagen krijgt u een inzicht in de loonadministratie en loonberekening. We geven u de spelregels mee voor de berekening van de belangrijkste salariselementen, uitdiensttreding, vakantiegeld, premies,... Praktijkvoorbeelden krijgen veel aandacht. U leert de basisregels van ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap,... Na de cursus kan de cursist elke dinsdag, en dit gedurende drie maanden, een beroep doen op een hotline, voor vragen en onduidelijkheden rond de geziene materie.Waar: Holiday Inn, Akerhage 2 in Gent, en Novotel Zwarte Toren, Zwarte Lievevrouwstraat 32 in BrusselWanneer: 7 en 8 mei (Gent) en 9 en 10 mei (Brussel) van 9.00 tot 16.30 uurPrijs: 33.280 frank of 825 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenSalary splitNa deze praktijknamiddag bent u op de hoogte van de mogelijkheden, de voor- en nadelen die salary split biedt. U weet hoe u deze techniek implementeert in uw payroll en welke aandachtspunten u hierbij voor ogen moet houden. We leggen de nadruk op de concrete toepassing van een salary split. We vertrekken van berekeningsvoorbeelden die verschillende scenarios illustreren. We overdonderen u niet met theorie, maar wijzen wel op spelregels die essentieel zijn voor een correcte toepassing van de split payroll.Waar: Ter Elst, Ter Elststraat 310, AntwerpenWanneer: 7 mei van 13.30 tot 16.30 uurPrijs: 10.488 frank of 260 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de OndernemersTijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.