Advertentie
Advertentie

Studiedag Buitengebied

Op donderdag 13 december houdt het Studie- en Documentatiecentrum Vastgoedrecht in samenwerking met de vereniging Platform Buitengebied een studiedag over Recente ontwikkelingen in het (milieu)beschermingsrecht relevant voor het buitengebied, in Belgisch en Europees perspectief, over het beheer, het gebruik en de overdracht van eigendom op het platteland. Onderwerpen die o.m. aan bod komen zijn de wetgeving op zonevreemde constructies, de wisselwerking tussen het Duinendecreet en andere beschermingsregimes, de gevolgen van het Decreet Natuurbehoud op de gebruiksrechten en de huur, enz.Het Platform Buitengebied is een coalitie van belangengroepen die door hun activiteiten in het buitengebied, en meer specifiek in groene bestemmingen, dreigen het slachtoffer te worden van het MINA-beleid en de drang om alle vormen van zogenaamde natuurverstorende activiteiten te beperken of te bannen. De vereniging heeft geenszins de bedoeling het recht of de plicht op natuurbescherming ter discussie te stellen, maar wil het recht op natuurbeleving of natuurgebruik vrijwaren mits een aangepaste zorgplicht naar de natuur te hanteren.De studiedag vindt plaats in het Château de Namur, Naamsesteenweg 68/70 in Blanden (bij Leuven), van 9 tot 17u.30.Inlichtingen: Studie- en Documentatiecentrum Vastgoedrecht Kulak, Saaihalle, Vlamingenstraat 33, 8000 Brugge, tel.: 050/33.94.16, e-mail: Danielle.marien@kulak.ac.be