Advertentie
Advertentie

Studiedagen Leaseurope : hoe moet het nu verder met de sektor ?

Op 7 en 8 oktober 1991 gaan in het Brusselse Kongrespaleis de studiedagen van Leaseurope door. Het tema is "de boekhoudkundige en fiskale behandeling van de leasing'. Gedurende de twee dagen belichten sprekers uit verschillende landen alle mogelijke invalshoeken van dit probleem. Het tema is aktueler dan het lijkt. Vanuit de grote accountingskantoren wordt er al enige tijd druk uitgeoefend om overal in Europa de Amerikaanse boekhoudkundige regels inzake leasing toe te passen, aldus een woordvoerder van Leaseurope. Voor België, waar de wetgeving niet zó sterk van de Amerikaanse afwijkt, zou een aanpassing niet veel moeilijkheden meebrengen, in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, Frankrijk en Duitsland. Een tweede subtema is de regulering van de sektor. De leasingsektor vreest ervoor dat de EG, als deel van een bredere regulering van de financiële wereld, zelf regels voor de leasing zou opleggen. Leaseurope wil daarom onder de eigen leden een diskussie over de regelgeving opstarten, met de bedoeling om van de leden een mandaat te krijgen om met de Europese Kommissie over deze problematiek te kunnen onderhandelen. Een derde subtema is het hete hangijzer van het eigendomsrecht. Zoals bekend is het met financiële leasing zo dat het leasingobjekt op de balans van de leasingnemer staat. Bij faillissementen wordt dit argument nogal eens aangegrepen door de curator om de eigendom van het leasingobjekt op te eisen. Ook daarover willen de verenigde leasinggevers van Europa de violen stemmen.