Advertentie
Advertentie

Studiekosten secundair stegen met helft sinds 87

(tijd) - Rekening houdende met de stijging van de consumptieprijzen stegen de studiekosten voor een leerling uit het secundair onderwijs met 55 procent in vergelijking met dertien jaar geleden. Het aandeel van de studietoelage in de studiekosten is daarentegen drastisch teruggelopen. De verhouding tussen de maximumtoelage en de studiekosten bedroeg in 1987 nog 79 procent, vorig schooljaar was dat 36 procent.