Studietoelagen hoger onderwijs schieten sociaal doel voorbij

(tijd) - De manier waarop de Vlaamse overheid haar studietoelagen voor het hoger onderwijs toekent, is 'sociaal inefficiënt'. Zij die het geld het meest nodig hebben, krijgen het te laat. Dat zegt het Rekenhof in zijn jaarlijks boek met opmerkingen over het beleid van de Vlaamse regering.Het Rekenhof heeft het initiatief genomen om, aan de hand van een steekproef, het toekenningssysteem van studietoelagen voor het hoger onderwijs kritisch te onderzoeken. De resultaten zijn vrij ontluisterend.