Advertentie
Advertentie

StuurloosStefaan Huysentruyt

Drie weken scheiden ons nog van de stembusgang. De campagnes komen langzaam maar zeker op kruissnelheid. Maar tot dusver is geen enkele partij erin geslaagd haar thema's aan de andere partijen op te dringen. De liberalen willen de fiscale snaar bespelen. De socialisten willen een campagne met een sociale klemtoon. De christen-democraten willen zich opwerpen als het betrouwbare alternatief voor het wisselvallige paars-groene bestuur. De groenen maken zich sterk in paars-groen het verschil te hebben gemaakt en te zullen blijven maken. Maar de campagne dreigt stuurloos te worden. Niet zozeer omdat geen enkele partij erin slaagt ze in haar richting te sturen. Maar vooral omdat de partijen campagne dreigen te moeten voeren rond thema's die hen van buitenaf worden opgedrongen, die van niemand zijn, behalve dan van het zo verguisde Vlaams Blok. De aanhoudende staking in de gevangenissen is zo'n thema. Er was de afgelopen jaren altijd wel ergens sociale onrust in onze overbevolkte gevangenissen. Maar de maatregelen om de overbevolking tegen te gaan, hebben weinig zoden aan de dijk gezet. Het leidde er uiteindelijk toe dat de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen, een maand voor de verkiezingen zijn toevlucht moest nemen tot de vervroegde vrijlating van een legertje gevangenen. Als bewijs van een efficient veiligheidsbeleid kan dat tellen. De minister spreekt van een politieke staking omdat de gevangenisbewaarders zo kort voor de verkiezingen maar niet akkoord willen gaan met zijn nochtans steeds gullere voorstellen. Maar paars-groen heeft de cipiers wel zelf de weg gewezen door, op een zucht van het Europees voetbalkampioenschap in ons land, in te gaan op zowat alle eisen van de politiebonden. Ook de aanhoudende bestuurscrisis in Antwerpen dreigt alle partijen, op het Vlaams Blok na, serieuze spaken in de wielen te steken. Eerst bakkeleiden ze veel te lang over hoe de crisis opgelost moest worden. Toen ze het eindelijk eens raakten, kwam het Blok de pret bederven door een klacht in te dienen bij het gerecht. De nieuwe start voor het Antwerpse bestuur, die voor maandag in het meerderheidsscenario stond ingeschreven, gaat niet door. De kans dat op 18 mei in Antwerpen ook feitelijk nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, neemt met de dag toe. En dan is er de vogelpestcrisis, die almaar grotere proporties aanneemt en waarvan niemand weet wanneer ze onder controle zal zijn. De regering neemt weliswaar steeds draconischer maatregelen om het virus tot staan te brengen. En het federale voedselagentschap, het paradepaardje van paars-groen, mag dan al operationeel zijn. De beelden van de massale vernietiging van pluimvee bewijzen dat onze agro-industriele voedselketen zeer kwetsbaar blijft. Als de crisis niet snel onder controle geraakt, wordt dat de regeringspartijen in het algemeen en de groenen in het bijzonder op 18 mei aangerekend.