Stuyck legt boeken neer

ANTWERPEN (belga) - De 45-jarige Raoul Stuyck, zaakvoerder van de NV Public Relations en Organisatiebureau te Antwerpen, heeft maandag bij de Rechtbank van Koophandel de boeken neergelegd. Het faillissement slaat op alle geledingen van de firma. Raoul Stuyck werd op 30 maart jl. aangehouden, verdacht van fiskale valsheid, valsheid in geschrifte, oplichting en overtreding van de wet op de reiskantoren. De aanhouding werd op 3 april bevestigd door de Raadkamer doch enkele dagen nadien werd de man in voorlopige vrijheid gesteld door de KIB. Ondertussen was er wel de beschuldiging van bedrieglijk faillissement bijgekomen en werd het dossier doorgestuurd naar de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Volgens de eerste vaststellingen zou Raoul Stuyck een put gemaakt hebben van ongeveer 75 miljoen frank.