Advertentie
Advertentie

STV Innovatie & Arbeid onderzoekt organisatievrije beroepen

(tijd) - STV-Innovatie & Arbeid ondervraagt 6.500 beoefenaars van een vrij beroep in Vlaanderen, inclusief hoofdstad Brussel, over de organisatie van hun kantoor, het personeelsbeleid, de opleiding en investeringen in nieuwe technologieën en hun strategie. Dit onderzoek, dat de steun kreeg van de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) is nodig om correcte cijfers te verzamelen over de vrije beroepen, zegt Paul de Hondt van STV-Innovatie & Arbeid. STV-Innovatie & Arbeid is een onderzoekscel bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De resultaten van het onderzoek worden tijdens een studiedag voorgesteld aan het publiek. De 6.500 kantoren die gevraagd worden om aan het onderzoek deel te nemen, komen uit vier sectoren: medische vrije beroepen (arts, tandarts, apotheker, dierenarts, kinesitherapeut), juridische vrije beroepen (advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder), economische vrije beroepen (bedrijfsrevisor, accountant, belastingconsulent, boekhouder-fiscalist) en bouwkundige vrije beroepen (architect, raadgevend ingenieur, landmeter). STV wil in kaart brengen hoe vrije beroepen omgaan met vraagstukken rond organisatie van het kantoor, informatie- en communicatietechnologie en personeelsbeleid. Er wordt ook gepeild naar de mening van de vrije beroepen over het nut van bepaalde managementtechnieken. De vragenlijsten worden anoniem verstuurd en verwerkt. De wetenschappelijke deontologie van STV Innovatie & Arbeid staat borg voor de vertrouwelijke verwerking van de onderzoeksresultaten, onderstreept Paul de Hondt. KBInlichtingen: STV Innovatie & Arbeid, Jozef II-straat 12-16,1000 Brussel, 02/20.90.150en 02/20.90.148.