SU: één bank voor beheer buitenlandse schulden

MOSKOU (reuter) - De Vnesjekonombank, de sovjetbank voor buitenlandse ekonomische zaken, is de enige bank die de rente en aflossing op de buitenlandse schulden van de Sovjetunie regelt. Dit heeft sovjetpresident Mikhail Gorbatsjov bepaald bij presidentieel dekreet van 19 oktober. Ook het aangaan van nieuwe leningen in het buitenland en het beheer van de deviezenreserve blijft in handen van de bank.