SU-ekonoom wil groei ruilen voor kwaliteitsverbetering

De ekonomische groei van de Sovjetunie moet terug naar nul en in bepaalde sektoren moet de produktie zelfs worden verminderd omdat momenteel de kwantiteit steeds ten koste gaat van de kwaliteit. Dit heeft Sovjetekonoom Nikolai Sjmeljov donderdag bepleit.