Advertentie
Advertentie

'Subsidie gekoppeld aan goed businessplan isbeter dan inkomensgarantie'

(tijd) - De Vlaamse minister-president, Bart Somers, wil de ondernemingszin aanscherpen door iedere beginnende ondernemer tijdens het eerste jaar een minimuminkomen te geven. Unizo is geen voorstander van die inkomensgarantie. De zelfstandigenorganisatie liet weten dat ze een sociaal vangnet bij tegenslag veel belangrijker vindt. De ondernemers uit ons panel verwerpen eveneens het minimuminkomen, want 'ondernemerschap is bewust een risico nemen met betrekking tot het inkomen'.