Advertentie
Advertentie

Subsidie voor innovatieopleidingen

Bedrijven, organisaties en instellingen uit de particuliere sector kunnen nog tot uiterlijk maandag 11 januari 1999 om 17 uur een subsidieaanvraag indienen voor een 'hefboomkrediet'. Deze Vlaamse subsidie is bedoeld om opleidingsprojecten die een product- of procesvernieuwing begeleiden gedeeltelijk te financieren.Door opleidingen te subsidieren, wil de Vlaamse regering het persoonlijk kapitaal aan vaardigheden en talenten van werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen vergroten, zodat hun positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. Om in aanmerking te komen voor het hefboomkrediet moet de opleiding een product- of procesvernieuwing begeleiden. Vernieuwingen komen de competitiviteit van de onderneming of bedrijfstak immers ten goede. De extra Vlaamse middelen moeten ertoe leiden dat er meer opleidingsprojecten worden uitgevoerd en dat ze mee gefinancierd worden door de sectoren, het Europees Sociaal Fonds en de bedrijven zelf.