Subsidiëring erediensten vandaag ter stemming

(tijd) - Het Vlaams Parlement rondde gisteren in een kleine drie uur de bespreking van het ontwerpdecreet af over de materiële organisatie van de erkende erediensten. Het Vlaams Blok, dat in de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden wekenlang filibusterde tegen het 'moskeedecreet', deed dat deze keer niet. Vandaag volgt de stemming.