Subsidies 1997 literaire producties toegekend

In samenspraak met Eric van Rompuy, de Vlaamse minister van Economie, heeft minister van Cultuur Luc Martens het budget voor literaire productiesubsidies voor 1997 verhoogd van 4,2 naar 14,2 miljoen frank. Met die subsidies wil de overheid de productie van cultureel waardevolle teksten mogelijk maken of stimuleren. Ze moeten er voor zorgen dat de uitgave van weinig commercieel maar waardevol werk voor de uitgever en de auteur mogelijk wordt. Zowel het literaire erfgoed als actuele, vernieuwende teksten kunnen voor dergelijke ondersteuning in aanmerking komen.