Advertentie
Advertentie

Subsidies voor deelname buitenlandse beurs

Export Vlaanderen, de Vlaamse openbare instelling voor exportpromotie, subsidieert Vlaamse KMOs die deelnemen aan een buitenlandse handelsbeurs. Maximum 50 procent van de huurkosten van de naakte standoppervlakte, met een plafond van 2.500 euro, wordt terugbetaald. Voor een deelname aan een beurs buiten de Europese Economische Ruimte kan er ook steun voor de reis-, verblijf-, en documentatiekosten verleend worden. Voorwaarde is dat de beurs niet in België georganiseerd wordt en opgenomen is in M&A Messe Planer of Le Moci. Inlichtingen: Export Vlaanderen www.export.vlaanderen.be.PostBox als praktisch en betrouwbaar communicatiemiddelOndanks het succes van e-mail kan geen enkel bedrijf noch particulier om de traditionele post heen. E-mail heeft immers tekortkomingen: zo is men niet zeker van de herkomst, de inhoud en soms zelfs de bestemmeling. Hierin wil De Post verandering brengen door ook elektronische communicatievormen aan te bieden. Daarvoor richtte ze PostBox op. Er loopt een proefproject in Leuven, Marche-en-Famenne en Sint-Pieters-Woluwe. PostBox is een persoonlijke geïdentificeerde elektronische brievenbus. Dankzij de eenmalige fysieke registratie in een postkantoor kan PostBox de identiteit van de correspondenten garanderen.Verzekeringsmarkt onder drukHogere prijzen voor minder dekking: sinds 11 september staat de markt van de verzekeringen duidelijk onder druk, wat vertaald wordt in een verstrakking van de voorwaarden. De KMOs bevinden zich in het oog van de orkaan: voor veel bedrijven worden de verzekeringscontracten simpelweg verbroken of vernieuwd tegen ongunstiger voorwaarden, zowel wat de prijs als wat de risicodekking betreft. De herverzekeraars realiseerden zich namelijk dat de industriële en commerciële risicos in België bijzonder laag getarifeerd waren. Bovendien was de risicodekking veel te breed. Dat was het gevolg van een wedloop tussen verzekeraars om marktaandeel in de wacht te slepen, soms ten nadele van de rentabiliteit.Websites grote bedrijven niet Europees ingesteldMeer dan drie vierde van de grootste 50 bedrijven in de wereld zijn op hun website niet Europees ingesteld. Volgens een studie van APCO Online heeft slechts een vierde van deze bedrijven een Europese bedrijfswebsite. De andere drie vierde lost zijn probleem op door links te maken naar nationale sites in lokale talen, door algemene dotcomsites op te zetten met verschillende talen, of met een site in de lokale taal maar met het Engels als optie. De communicatie tussen deze bedrijven en Europa is dus niet al te best. Minder dan een derde blijkt trouwens een telefoonnummer van het kantoor in Europa op de websites te hebben. Slechts de helft van s werelds grootste bedrijven beantwoordt vragen naar informatie via e-mail binnen een week en de meerderheid is niet in staat iemand in een andere taal dan het Engels te woord te staan.Proefproject Investors in People VlaanderenInvestors in People, kortweg IiP, is een internationaal keurmerk dat nu ook in Vlaanderen zijn intrede wil doen. Gebaseerd op het beleid van toonaangevende organisaties vertrekt IiP van een goede coaching van medewerkers. IiP is bedoeld voor elke organisatie die de ontwikkeling van zijn medewerkers wil ondersteunen. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft de Vlerick Leuven Gent Management School als projecttrekker aangeduid. De Vlerick school zal onder meer twee adviseurs afvaardigen om bedrijven of organisaties te begeleiden die het keurmerk willen behalen. Naast deze twee adviseurs worden er nog zes via een selectieprocedure aangeduid.Inlichtingen: Bart Malfait, Vlerick Leuven Gent Management School, tel. 09/210.97.76, bart.malfait@vlerick.be.Cezov leidt interim-ondernemers opHet Centrum van Zelfstandige Ondernemende Vrouwen (Cezov) leidt vanaf midden mei vliegende of interim-ondernemers op. Deze ondernemers moeten zelfstandigen vervangen die tijdelijk afwezig blijven door onder meer ziekte, vakantie of bevallingsverlof. Cezov is een initiatief van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en de VZW Markant. De opleiding, die wordt aangevuld met praktijkervaring in stagebedrijven, start midden mei in West-Vlaanderen. Later volgen andere provincies. Inlichtingen: tel. 02/286.93.42, cezov@markantvzw.be.Steeds meer thuiscomputersBijna een achtste van de wereldbevolking maakt thuis gebruik van het internet. En volgens Nielsen/Netratings is het hiermee niet gedaan. Er is nog een enorme groei mogelijk. Op dit moment zijn er wereldwijd 498 miljoen mensen die toegang hebben tot het internet. De studie toont ook aan dat 24 miljoen mensen voor het eerst on line gegaan zijn in het laatste kwartaal van 2001. Het kwartaal ervoor waren dat maar 9 miljoen mensen. Uit het onderzoek blijkt nog dat 40 procent van de internetgebruikers te vinden zijn in de VS en Canada. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika is dat maar 27 procent. De Aziatische regios herbergen 110 miljoen surfers of 22 procent. Latijns-Amerika doet ook mee, maar slechts met 4 procent. De rest van de wereld samen omvat nog eens 8 procent van de gebruikers van het internet.