Subsidies voor scholen in Vlaanderen ontoereikend

(tijd) - De Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) hangt aan de noodbel. De middelen voor de subsidiëring van de aankoop en de bouw van scholen in Vlaanderen zijn ontoereikend. De vragen tot subsidiëring stapelen zich op. Het vrij onderwijs wacht op 7,18 miljard frank subsidies, het officieel onderwijs heeft nog nood aan 2,17 miljard frank subsidies.Voor het vrij onderwijs heeft de DIGO dit jaar subsidies voor 2,5 miljard frank goedgekeurd, voor het officieel onderwijs was dat amper 574 miljoen frank. In het vrij onderwijs werden 280 dossiers goedgekeurd, voor het officieel onderwijs kregen 46 dossiers groen licht. De balans is evenwel negatief, want het aantal dossiers dat op de wachtlijst is geplaatst, is door de jaren heen spectucalair gestegen.