Subsidies

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap subsidieert de aanleg van extensieve groendaken. Die subsidiëring gebeurt via de steden en gemeenten die het Samenwerkingsakkoord, de vroegere Milieuconvenant, ondertekenen. In tal van steden en gemeenten is dat het geval. De subsidie bedraagt 25 euro per vierkante meter, maar sommige gemeenten subsidiëren een hoger bedrag. De aankoopkosten van een extensief groendak met vegetatiematten bedragen tussen de 25 en 65 euro per vierkante meter afhankelijk van de substraatdikte, hellingsgraad en oppervlakte. U neemt het best contact op met uw stad of gemeente om te weten of u een subsidie kan ontvangen.Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos & Groen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. Contactpersoon: Dirk Demeyere, tel.: 02/553.81.13, e-mail: dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be