Successie in zijlijn (voorlopig?) ongewijzigd

BRUSSEL (tijd) - De commissie voor Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement zette donderdagavond een punt achter de bespreking van de ontwerpbegroting voor 1997 en het daarbij aanleunende ontwerpprogrammadecreet. Wel komt de commissie op 11 december, een week vóór het plenaire begrotingsdebat, nog eens bijeen om de successierechten voor erfgenamen in de zijlijn en voor samenwonenden te bespreken. Het is niet zeker dat de twee meerderheidspartijen, CVP en SP, het daar snel eens over worden.Het vijfde hoofdstuk van het ontwerpprogrammadecreet regelt de hervorming van de successierechten. Het is de eerste keer dat Vlaanderen, in het kader van zijn beperkte fiscale autonomie, een belastinghervorming doorvoert.