Successierechten in Vlaanderen

In dit seminarie wordt nagegaan hoe het nalatenschap van een overledene wordt samengesteld. Hier wordt de link gelegd met het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder de invloed van het gekozen huwelijksstelsel. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vererving van de nalatenschap, waarbij zowel het wettelijke erfrecht als het testamentair erfrecht aan bod komt. Onmiddellijk wordt dan ook toegelicht wat de fiscale gevolgen zijn in hoofde van de erfgenamen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 EdegemDatum: 17 oktober 2002 van 14 tot 17.30 uurPrijs: 240 euro (excl. 21% BTW) of 8 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.beComputerprogrammas en databanken Tijdens deze studienamiddag wordt ingegaan op de belangrijkste juridische aandachtspunten waarmee ondernemingen (en in sommige gevallen ook consumenten) rekening moeten houden bij de ontwikkeling, aankoop en gebruik van computerprogrammas en databanken. Tevens wordt een eerste analyse gemaakt van het op 20 februari 2002 door de Europese Commissie ingediende Voorstel voor een Richtlijn betreffende de octrooi-eerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen, en de impact van deze tekst op de wetgeving en octrooiverleningspraktijk.Waar: Holiday Inn Gent ExpoWanneer: 17 oktober 2002 Prijs: 199 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, of surf naar www.mdseminars.beCorporate governanceOp 22 augustus verscheen in het Belgische Staatsblad de wet van 2 augustus over Corporate Governance. De wet verbetert de werking van de algemene vergadering en van de bestuursorganen, verstrengt de regels voor de commissaris en legt nieuwe regels op in belangenconflicten bij beursgenoteerde ondernemingen. Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Wanneer: 15 oktober 2002 Prijs: 199 euro (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.bePrivacy en arbeidsrecht Op 26 april 2002 werd de CAO nr 81 afgesloten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens. Tengevolge deze CAO dienen werknemers te erkennen dat hun werkgever het recht heeft hun internetverkeer en e-mailgedrag te controleren. Werkgevers mogen echter door dergelijke controle geen afbreuk doen aan de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Ter gelegenheid van deze CAO rijst bijgevolg niet alleen de vraag naar de gevolgen van deze CAO voor de relatie werkgever-werknemer, maar wordt ook de problematiek van privacy en arbeidsrecht in het algemeen weer actueel. Tijdens deze studienamiddag zal daarom vanuit een praktische invalshoek een analyse worden gemaakt van de diverse vragen die zowel voor werkgever als werknemer kunnen rijzen in het kader van de toepassing van een zo ruim begrip als privacy.Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Wanneer: 16 oktober 2002 Prijs: 199 euro (excl.21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.be