Südzucker: nettoresultaat stijgt met 39%

MANNHEIM (reuter) - De Duitse suikergroep Südzucker maakte in zijn boekjaar tot eind februari jl. een netto groepswinst van 236,5 miljoen mark tegen 170 miljoen mark een jaar eerder. Dit is een stijging met 39 procent. Het hogere resultaat is vooral een gevolg van het feit dat Südzucker voor de eerste maal de resultaten van zijn dochters Tiense Suiker en Südzucker GmbH (in Oost-Duitsland) voor het volledig boekjaar konsolideerde. De operationele groepswinst steeg van 267,8 tot 301,5 miljoen mark. De groepsomzet groeide van 4,5 tot 4,9 miljard mark. Er was een cashflow van 584 miljoen mark, tegen 512 miljoen mark een jaar vroeger. Südzucker investeerde 837 miljoen mark tegen 838 miljoen mark in zijn boekjaar 90-91. Er wordt een dividend uitgekeerd van 14 mark per gewoon aandeel, net zoals het jaar daarvoor. De winst per aandeel bedroeg 46,2 mark (tegen 40 mark). De moedermaatschappij Südzucker AG maakte een nettowinst van 124,6 miljoen mark (tegen 99,1 miljoen mark in 90-91).