Suez en GdF zetten fusieproject op de rails

(tijd) - De Franse-Belgische nutsgroep Suez en haar sectorgenoot Gaz de France zijn volop bezig de aangekondigde fusie uit te werken. Werkgroepen bereiden de operatie voor. De aandeelhouders van beide groepen kunnen zich in december uitspreken over de fusie.