Advertentie
Advertentie

Suez herschikt vandaag topmanagement Generale

(tijd) - Vandaag staat bij de Generale Maatschappij van België een raad van bestuur op het programma, die om 17 uur gevolgd zal worden door een perskonferentie. Volgens de Franse krant La Tribune de l"Expansion zal Suez er de puntjes op de i zetten. Hervé de Carmoy zal nagenoeg zeker verdwijnen als afgevaardigde-bestuurder en in die funktie vervangen worden door Gérard Mestrallet, de rechterarm van Suez-voorzitter Gérard Worms. De Franse krant meent voorts te weten dat ook de positie van Generale-voorzitter Etienne Davignon in het gedrang kan komen. La Tribune schreef gisteren dat Gérard Mestrallet, de adjunkt-direkteur- generaal van Suez, waar hij verantwoordelijk is voor de industriële participaties, in de voetsporen van de Carmoy treedt als afgevaardigde-bestuurder van de Generale. Een tiental dagen geleden had de Franse krant La Libération ook al Mestrallets naam naar voor geschoven. La Tribune meende bovendien te weten dat Etienne Davignon wel kan aanblijven als Generale-voorzitter, maar enkel als hij "binnen de lijnen wil blijven'. De krant verwijst hier naar het vennootschapsrecht dat bepaalt dat de voorzitter enkel "voorzit', terwijl de afgevaardigde-bestuurder "het beleid uitvoert'.