Suez herziet winst neerwaarts

De Franse Compagnie Financière de Suez, die algemene bekendheid verwierf via de Generale-story, herziet haar te verdelen winst voor 1987 lichtjes neerwaarts. Aanvankelijk was deze geprojekteerd op 2,20 miljard Fr.fr. maar de jongste laatste gegevens maken gewag van 2,13 miljard, duidelijk lager dan de 2,37 miljard gerealizeerd in 1986. De geprivatizeerde bankgroep schreef deze herziening toe aan nieuwe waarderingsmetodes voor de korte termijn beleggingen. De groep onthield zich van enige winstvoorspelling voor dit jaar.