Suez: lager gekonsolideerd resultaat

De Franse groep Suez heeft voor 1987 een gekonsolideerd bedrijfsresultaat geboekt van 1,437 miljard Fr.fr. tegen 1,410 miljard in 1986 terwijl het resultaat uit kapitaaloperaties 763 miljoen Fr.fr. bedraagt tegen 961 miljoen Fr. fr. Het totaal netto resultaat bedraagt derhalve 2,2 miljard Fr.fr. (zo'n 13,64 miljard B.fr.) tegen 2,371 miljard het voorgaande boekjaar.