Advertentie
Advertentie

Suez-Lyonnaise: kan 'shareholder value' voor Belgische verankering zorgen?

Het debat in België rond de fusie Suez-Lyonnaise des Eaux spitst zich toe op behoud van de functionele onafhankelijkheid van Tractebel. Als waarborg voor de Belgische beslissingsmacht bij Tractebel wordt naar corporate governance gegrepen. Het dossier Tractebel kan dan ook als de eerste grote test voor corporate governance in België worden beschouwd. We gaan dieper in op wat met de 'niet-kernactiviteiten' van de groep in België kan gebeuren en hoe in deze dossiers de kapitaalmarkt het beste antwoord kan geven op de vraag naar onafhankelijkheid en verankering. In een later stadium kunnen zij de eerste test vormen voor het begrip dat in onze contreien nog op veel weerstand botst, maar in de Angelsaksische wereld het corporate governance debat naar het tweede plan heeft verwezen, namelijk 'shareholder value'.