Suez mag bieden op CFI

(tijd) - De Franse kontrolerende instantie voor de financiële markten CBV heeft de herziening van het bod van Suez op Cie Foncière Internationale (CFI) goedgekeurd. Suez bezit reeds 54 % van CFI en heeft nu een bod gedaan op alle aandelen, die het nog niet in bezit heeft. CFI houdt zich bezig met vastgoed. In ons land is het aktief via Société Foncière Internationale (SFI), waarin het zowat 40% houdt. Het is evenwel de bedoeling dat belang tot 100% uit te breiden. Suez biedt vijf Suez-aandelen voor elke 4 CFI-aandelen. Aanvankelijk bood Suez 300 Fr.fr. per CFI-aandeel, maar sommige minderheidsaandeelhouders klaagden dat dit niet genoeg was. Suez heeft beloofd dat CFI op de beurs genoteerd zal blijven en garandeert een voldoende likwiditeit van het aandeel.