Suikerprijs bereikt laagste niveau sinds mei 1988

(tijd) - Volgens een bericht in de Britse krant de Financial Times hebben suikerprijzen verleden woensdag hun laagste niveau bereikt sinds mei 1988. De steeds toenemende produktie en de stagnerende, of zelfs dalende vraag naar suiker zorgen voor een immer groeiend overaanbod. De ekonomische verzwakking en de gevolgen van de Golfkrisis zijn ook niet van die aard om de vraag naar suiker te doen aantrekken.