Sukses van de Proms-koncerten is marketingsukses'

ANTWERPEN (tijd) - Volgende week wordt het Antwerpse Sportpaleis weer het dekor van joelende studenten die 'tèdèèèèeh' zingen met Also Sprach Zarathustra en een loflied op Engeland aanheffen. Het zal de puriteinse muziekliefhebber met weerzin vullen, maar het jaarlijkse koncert zal wel weer 57.000 tickets de deur uit zien gaan. "Ons sukses is het sukses van onze marketing', zeggen de organizatoren.