Advertentie
Advertentie

Suksesvolle arbeidsbemiddeling "op maat'

(belga) - Sinds de Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied (BLM) drie jaar geleden in zijn arbeidsbemiddeling overschakelde op de "maatwerk-metode', kon reeds werk bezorgd worden aan 55 procent van de 1.320 moeilijk bemiddelbare werkzoekenden die begeleid werden. Het ging voornamelijk om allochtone mijnwerkers en jongeren uit het mijngebied. In een Nederlands projekt bedroeg de kans op plaatsing van deze kategorie werkzoekenden in 1992 zelfs 63 procent. Tijdens een studiedag werd het boek "Maatwerk in kleur' voorgesteld, waarin onderzoekers van de KU Leuven en VU Amsterdam deze methode van arbeidsbemiddeling analyzeren. Het aanreiken van gedetailleerde informatie naar werkgever en kandidaat-werknemer staat centraal in deze aanpak.