Sun International verwacht 15 procent hogere nettowinst

BRUSSEL (tijd) - De toerismegroep Sun International uit Oostende verwacht een stijging van de nettowinst van 15,4% tot 375 miljoen fr. in het lopend boekjaar. Volgens groepsvoorzitter Rudolf Vanmoerkerke gaat het om een voorzichtige prognose. De aandeelhouders van Sun kunnen vanaf morgen tot 17 juni inschrijven op een kapitaalverhoging tegen 6.000 fr. per aandeel. Door de kapitaalverhoging van 1,2 miljard stijgt het eigen vermogen tot 1,853 miljard.